:

LIZZY DROLSUM


Lizzy Drolsum har skrevet en viktig bok om tilbakeføringsbarn – det vil si barn som blir gjenforent med sine biologiske foreldre gjennom opphevelse av vedtak om omsorgsovertakelse.

Hva skjer når kampen om å få barna hjem er over? Hvilke utfordringer møter barna som kommer hjem etter opphold i beredskaps- eller fosterhjem?

Lizzy Drolsum sier det slik: «Det er ikke skrevet bøker om denne problematikken tidligere. Derfor har jeg gjort det.)

Fagboken Iskrem Tilbakeføringsbarn kan bestilles i flere nettbutikker, blant annet i Haugenbok.no:
https://www.haugenbok.no/Generell-litteratur/Svangerskap-foedsel-barn/Iskrem/I9788230345863