:

ERNST MIDTUN

Ernst R. Midtun har fått tekster med i alle Skriveakademiets antologier.

Han har også skrevet kapitlet «Prosjektlederens utvikling i Bygg og anleggsbransjen» i jubileumsboka (50 år) til Norsk Forening for Prosjektledelse: Prosjektledelse i Norge gjennom 50 år.

Utgivelsesår: 2018

ISBN 978-82-992575-7-2

Pris:  kr 350,- for medlemmer og kr 480,- for andre. Spesialpris ved kjøp av 5 eller flere. Porto kommer i tillegg. Det er et begrenset opplag.

Boka kan bestilles her: www.prosjektledelse.org

Omtale av boka: Her er boken det ikke finnes maken til!

Det er skrevet og fortalt mye om prosjekter som er gjennomført, men svært lite om utviklingen av faget prosjektledelse. Hensikten med denne boken har vært å samle og dokumentere hvordan «faget» prosjektledelse ble benyttet på ulike tidspunkt, og hvordan det utviklet seg underveis.

Fremstillingen er ikke komplett. Den er heller ikke en «vitenskapelig» framstilling av det som skjedde. Den er historien til de menneskene som gikk opp vegen, som måtte ta valgene og leve med resultatene. Det er historien om de små trinnene som ble tatt, under den aller største usikkerhet, men som førte oss dit vi er i dag.