:

Skrivekonkurranse 2019. Tema: VEIVALG

Skriveakademiet vil i november 2019 gi ut en antologi med våre kursdeltakeres beste tekster. Det er altså bare Skriveakademiets deltakere som kan sende inn bidrag.

Overskuddet av salget vil gå til et veldedig formål. Mer informasjon om dette kommer!

Temaet i 2019 er: VEIVALG. Vi er åpne for tolkninger i vid forstand. Så bruk fantasien! Skriv!

Format og innsending:

Vi er ute etter tekster i ulike sjangre – noveller, dikt, romanutdrag, sanger, fortellinger, utdrag fra en dokumentarroman, utdrag fra et skuespill, et kåseri, en artikkel, en petit. Kort sagt: Bare teksten er god, er sjangeren underordnet!

Hver deltaker kan sende inn maks. to bidrag. Bidragene sendes på e-post til veslesol@nordicae.com med «Skrivekonkurranse 2019» i emnefeltet. Teksten(e) legges ved i hvert sitt dokument i kjent format: doc, docx, pages eller pdf.

E-posten må i tillegg inneholde tekstforfatterens fulle navn, adresse og telefonnummer.

VIKTIG: Hver av tekstene må ikke overskride fire A4-sider med skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5, og med font Times/Times New Roman, Garamond e.l.

For nye kursdeltakere høsten 2019 er frist for å sende inn bidrag tirsdag 1. oktober 2019 ved midnatt.

Alle forfattere som får sitt/sine bidrag representert i antologien, får et gratis eksemplar av boka. Det blir ikke utbetalt honorar til forfatterne, da overskuddet går til et veldedig formål.

Vi gleder oss stort til å lese tekstene! Lykke til!

Gode hilsener fra oss i Skriveakademiet :-)